Årets Idrottslärare 2001, Ulf Bjuremar
Ulf Bjuremar, som arbetar på Norra Lyckan skolan i Perstorp, har av Svenska Gymnastiklärare Sällskapet utsetts till Årets Idrottslärare.
Priset, som delas ut för första gången, är ett stipendium på 10 000 kr.

Juryns motivering:
  
"För att han genom sin entusiasm, kreativitet och kunnighet i stipendiets anda inspirerat såväl elever som kollegor och därigenom bidragit till att utveckla idrottsämnet."

Bjuremar är en otroligt omtyckt och uppskattad lärare av både elever, föräldrar och kollegor. Kunnighet, kreativitet och entusiasm präglar hans lärargärning. Utvecklingsarbeten och projekt av allehanda slag har givit Norra Lyckanskolan och Bjuremar uppmärksamhet i hela landet.
Bjuremar startade hösten 1998 ett projekt kallat Idrottsklasser
Bakgrunden var en undersökning som gjordes i Perstorp 1997 som visade att dagens elever har sämre kondition och uthållighet jämfört med elever för 20 år sedan. Projektet syftar till att ge barnen mer kontinuerlig undervisning under skolveckan för att utveckla och stärka deras hälsoprofil. I unga år kan man skapa ett livslångt intresse för motion om man kan presentera ett intressant och varierande utbud av idrottsaktiviteter. Projektets målsättning är att grundlägga ett varaktigt intresse för idrott och hälsa och förståelse för hur viktigt det är med en väl fungerande rörelseapparat.
Projektet har blivit mycket uppmärksammat i lokal- och rikspress, facktidningar och i TV. De utvärderingar som gjorts har varit mycket positiva. Elevernas kondition och uthållighet har förbättrats. Eleverna har fått ett intresse för idrott och hälsa och övrig lärarpersonal upplever att verksamheten har haft en positiv effekt som märks på övriga lektioner.
Prisutdelning
Vid en liten ceremoni, på årets Skolforum, överlämnades stipendiet av Ingemar Ingevik, fd idrottslärare och lärarutbildare vid IH i Stockholm.
  
"Genom sin metodik har Ulf skapat och utvecklat ett varaktigt intresse hos eleverna för motion och rörelseaktiviteter i olika former."
Den stora utmärkelsen har uppmärksammats i många olika medier, så även i "TIDSKRIFT i GYMNASTIK & IDROTT" där Ingrid Eliasson bl a skriver:
"Jag hoppas att stipendiet kommer att stimulera Ulf till fortsatt utvecklingsarbete och att han ger spridning åt sina idéer och resultat genom artiklar i TiG och medverkan i SGS olika kurser. Förhoppningsvis kommer Ulfs arbete också att bli en inspirationskälla för andra duktiga idrottslärare och att de träder fram och sprider sina idéer och projekt till idrottslärarkårens fromma."
Under hösten har Ulf Bjuremar kommit ut med en bok
"Idrottsklassens dagbok - Övningsbank med tips och idéer på varierande och roliga idrottsaktiviteter"
Boken har blivit mycket efterfrågad.