Böckerna:
Tack vare en noggrann dokumentation genom åren av alla varierande och roliga idrottsprogram, påbörjades våren 2000 en planering att göra en handbok i idrott. I september 2000 låg ”Idrottsklassens Dagbok” klar. Lektionsprogrammen i boken var väl utprovade. I projektet Idrottsklasser användes de omväxlande programmen somvägledning i undervisningen. Våren 2004 trycktes den andra delvis omarbetade upplagan som fick ny titel ”Klassens Idrottsdagbok”. Böckerna har sålts i över 3000 ex. och används från förskolan ända upp på gymnasienivå. Våren 2007 skrev jag så ytterligare en bok med namnet ”Klassens Favoriter i lek och idrott”. Böckerna är i A4 format med tydliga bild och textinstruktioner. Här finns många konkreta lektionsförslag som ger inspiration för både inom- som utomhusaktiviteter. Dessutom medföljer en bilagsdel de båda böckerna med diplom, protokoll, lekar och planschinstruktioner som kopieringsunderlag.

Bilder...
ur böckerna kan ni se under länken "Bilder" i menyn

Ladda hem...:
Under länken "Övrigt" finns för nedladdning exempel ur böckerna