Projekt "Idrottsklasser"

Läsåret 1998/99 genomfördes ett projekt på Norra Lyckan skolan i Perstorp med mycket gott resultat, vilket inneburit att idrottsämnet stärkt sin ställning på skolan genom utökad idrottsundervisning. Projektet innebar kortfattat att barnen som började år 4 på hösten fick möjlighet att bedriva rörelseträning vid fyra tillfällen i veckan. Varje idrottspass var 60 minuter långt. Synbara positiva effekter utav detta, förutom förbättrad kondition, var att barnen åt bättre och blev mer koncentrerade i sitt övriga skolarbete. Uthålligheten förbättrades.
Att behärska de grundläggande motoriska färdigheterna i unga år är mycket viktigt med tanke på den fortsatta fysiska och psykiska utvecklingen.

Projektets utveckling steg för steg med utvärderingar, testresultat etc. är presenterade i ett kompendium som kan beställas på samma sätt som idrottsboken. Priset är 60 kronor. Moms och frakt tillkommer.
För närvarande bedriver vi idrottsundervisning 2 x 50 minuter i veckan i år 3 och 3 x 60 minuter i år 4 och 5 på Norra Lyckan skolan i Perstorp med strävan att ytterligare öka undervisningstillfällena.

Se även Projekt "Mattegympa"